Film

The Marine

En marinofficer återvänder efter kriget och finner sin flickvän indragen i en kidnappning.