Film

Leave no Trace

En pappa och dotter lever en perfekt men mystisk existens i Forest Park, ett vackert naturreservat i Oregon, och har sällan kontakt med resten av världen. Ett misstag gör att de får myndigheterna efter sig, och de försätts på en nyckfull resa i jakt på ett nytt hem.